ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านบัว ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
8
17
2
อบ.3
13
16
29
2
รวม อบ.
22
24
46
4
ป.1
17
17
34
2
ป.2
19
21
40
2
ป.3
24
17
41
2
ป.4
14
13
27
2
ป.5
22
10
32
2
ป.6
12
14
26
2
รวมประถม
108
92
200
12
ม.1
18
12
30
1
ม.2
21
15
36
1
ม.3
13
11
24
1
รวมมัธยมต้น
52
38
90
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
182
154
336
19
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...