ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโนนหนามแท่ง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
7
15
1
อบ.3
9
4
13
1
รวม อบ.
17
11
28
2
ป.1
7
6
13
1
ป.2
5
3
8
1
ป.3
7
4
11
1
ป.4
8
7
15
1
ป.5
14
5
19
1
ป.6
10
9
19
1
รวมประถม
51
34
85
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
68
45
113
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...