ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านผือ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
20
24
44
2
อบ.3
22
18
40
2
รวม อบ.
42
42
84
4
ป.1
34
24
58
2
ป.2
37
19
56
2
ป.3
27
25
52
2
ป.4
25
21
46
2
ป.5
24
22
46
2
ป.6
26
31
57
2
รวมประถม
173
142
315
12
ม.1
25
21
46
2
ม.2
23
19
42
2
ม.3
31
31
62
2
รวมมัธยมต้น
79
71
150
6
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
294
255
549
22
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...