ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนทุ่งธาตุท่าลี่ดอนกลางสามัคคี ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
4
12
1
อบ.3
5
3
8
1
รวม อบ.
13
7
20
2
ป.1
7
6
13
1
ป.2
8
10
18
1
ป.3
8
4
12
1
ป.4
8
4
12
1
ป.5
7
3
10
1
ป.6
4
8
12
1
รวมประถม
42
35
77
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
55
42
97
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...