ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านนาเพียงน้อยนาสมบูรณ์ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
2
10
1
อบ.3
9
6
15
1
รวม อบ.
17
8
25
2
ป.1
1
7
8
1
ป.2
6
5
11
1
ป.3
8
6
14
1
ป.4
2
4
6
1
ป.5
9
5
14
1
ป.6
5
2
7
1
รวมประถม
31
29
60
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
48
37
85
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...