ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านนาหนัง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
7
16
1
อบ.3
16
11
27
1
รวม อบ.
25
18
43
2
ป.1
18
16
34
2
ป.2
18
14
32
1
ป.3
15
22
37
1
ป.4
13
15
28
1
ป.5
23
15
38
2
ป.6
12
10
22
1
รวมประถม
99
92
191
8
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
124
110
234
10
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...