ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองหอย ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
13
7
20
1
อบ.3
10
7
17
1
รวม อบ.
23
14
37
2
ป.1
15
11
26
1
ป.2
12
12
24
1
ป.3
7
17
24
1
ป.4
11
13
24
1
ป.5
10
8
18
1
ป.6
12
3
15
1
รวมประถม
67
64
131
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
90
78
168
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...