ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านก่องขันธ์ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
13
6
19
1
อบ.3
6
7
13
1
รวม อบ.
19
13
32
2
ป.1
10
15
25
1
ป.2
10
11
21
1
ป.3
10
4
14
1
ป.4
11
13
24
1
ป.5
12
8
20
1
ป.6
10
16
26
1
รวมประถม
63
67
130
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
82
80
162
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...