ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านแป้น ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
10
10
20
1
อบ.3
10
11
21
1
รวม อบ.
20
21
41
2
ป.1
15
4
19
1
ป.2
11
6
17
1
ป.3
16
11
27
1
ป.4
13
13
26
1
ป.5
11
6
17
1
ป.6
12
7
19
1
รวมประถม
78
47
125
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
98
68
166
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...