ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านท่าหนองพันทา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
10
8
18
1
อบ.3
7
6
13
1
รวม อบ.
17
14
31
2
ป.1
11
17
28
1
ป.2
8
6
14
1
ป.3
15
8
23
1
ป.4
15
13
28
1
ป.5
12
16
28
1
ป.6
8
14
22
1
รวมประถม
69
74
143
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
86
88
174
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...