ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโพธิ์ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
14
13
27
1
อบ.3
19
14
33
2
รวม อบ.
33
27
60
3
ป.1
19
18
37
2
ป.2
38
14
52
2
ป.3
26
22
48
2
ป.4
26
29
55
2
ป.5
16
20
36
1
ป.6
22
20
42
2
รวมประถม
147
123
270
11
ม.1
15
21
36
2
ม.2
24
18
42
2
ม.3
20
16
36
2
รวมมัธยมต้น
59
55
114
6
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
239
205
444
20
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...