ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านคำปะกั้ง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
20
13
33
1
อบ.3
11
10
21
1
รวม อบ.
31
23
54
2
ป.1
16
16
32
2
ป.2
21
14
35
1
ป.3
17
13
30
1
ป.4
15
13
28
1
ป.5
19
7
26
1
ป.6
13
11
24
1
รวมประถม
101
74
175
7
ม.1
15
7
22
1
ม.2
14
9
23
1
ม.3
18
8
26
1
รวมมัธยมต้น
47
24
71
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
179
121
300
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...