ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านคำปะกั้ง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
20
29
1
อบ.3
21
11
32
1
รวม อบ.
30
31
61
2
ป.1
12
11
23
2
ป.2
17
17
34
1
ป.3
22
13
35
1
ป.4
17
11
28
1
ป.5
15
12
27
1
ป.6
20
3
23
1
รวมประถม
103
67
170
7
ม.1
10
12
22
1
ม.2
15
7
22
1
ม.3
11
9
20
1
รวมมัธยมต้น
36
28
64
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
169
126
295
12
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...