ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านปัก ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
4
11
1
อบ.3
12
6
18
1
รวม อบ.
19
10
29
2
ป.1
5
4
9
1
ป.2
2
15
17
1
ป.3
9
9
18
1
ป.4
10
4
14
1
ป.5
12
11
23
1
ป.6
11
10
21
1
รวมประถม
49
53
102
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
68
63
131
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...