ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเซิม ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
21
16
37
2
อบ.3
15
18
33
2
รวม อบ.
36
34
70
4
ป.1
19
22
41
2
ป.2
21
20
41
2
ป.3
27
26
53
2
ป.4
35
25
60
2
ป.5
27
15
42
2
ป.6
23
21
44
2
รวมประถม
152
129
281
12
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
188
163
351
16
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...