ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านคำจำปา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
2
9
1
อบ.3
9
4
13
1
รวม อบ.
16
6
22
2
ป.1
2
4
6
1
ป.2
7
7
14
1
ป.3
7
8
15
1
ป.4
5
4
9
1
ป.5
7
9
16
1
ป.6
11
6
17
1
รวมประถม
39
38
77
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
55
44
99
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...