ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองอั้ว ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
23
15
38
2
อบ.3
11
9
20
1
รวม อบ.
34
24
58
3
ป.1
11
15
26
1
ป.2
9
9
18
1
ป.3
8
17
25
1
ป.4
14
8
22
1
ป.5
16
6
22
1
ป.6
7
11
18
1
รวมประถม
65
66
131
6
ม.1
10
9
19
1
ม.2
7
6
13
1
ม.3
11
8
19
1
รวมมัธยมต้น
28
23
51
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
127
113
240
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...