ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านร่องโนร่องแกมคำบอน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
2
7
1
อบ.3
8
7
15
1
รวม อบ.
13
9
22
2
ป.1
6
1
7
1
ป.2
10
4
14
1
ป.3
5
3
8
1
ป.4
5
2
7
1
ป.5
1
4
5
1
ป.6
2
1
3
1
รวมประถม
29
15
44
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
42
24
66
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...