ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองแคนดอนสนุก ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
2
0
2
1
อบ.3
3
3
6
1
รวม อบ.
5
3
8
2
ป.1
1
1
2
1
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
2
2
1
ป.4
2
4
6
1
ป.5
1
1
2
1
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
4
8
12
4
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
9
11
20
6
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...