ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านโนน-โนนสวรรค์ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
2
5
7
1
อบ.2
7
2
9
1
อบ.3
5
5
10
1
รวม อบ.
14
12
26
3
ป.1
1
2
3
1
ป.2
5
5
10
1
ป.3
2
3
5
1
ป.4
3
5
8
1
ป.5
11
8
19
1
ป.6
6
7
13
1
รวมประถม
28
30
58
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
42
42
84
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...