ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านกลุ่มพัฒนา ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
0
5
1
อบ.3
3
8
11
1
รวม อบ.
8
8
16
2
ป.1
3
4
7
1
ป.2
2
9
11
1
ป.3
2
3
5
1
ป.4
9
6
15
1
ป.5
7
3
10
1
ป.6
2
1
3
1
รวมประถม
25
26
51
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
33
34
67
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...