ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเหล่าต่างคำ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
10
12
22
1
อบ.3
4
8
12
1
รวม อบ.
14
20
34
2
ป.1
15
7
22
1
ป.2
6
12
18
1
ป.3
3
13
16
1
ป.4
12
4
16
1
ป.5
8
6
14
1
ป.6
11
8
19
1
รวมประถม
55
50
105
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
69
70
139
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...