ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเชียงอาด ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
10
8
18
1
อบ.3
9
8
17
1
รวม อบ.
19
16
35
2
ป.1
16
12
28
1
ป.2
13
10
23
1
ป.3
9
14
23
1
ป.4
13
9
22
1
ป.5
12
11
23
1
ป.6
12
11
23
1
รวมประถม
75
67
142
6
ม.1
9
14
23
1
ม.2
18
10
28
1
ม.3
9
14
23
1
รวมมัธยมต้น
36
38
74
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
130
121
251
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...