ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
10
19
1
อบ.3
8
13
21
1
รวม อบ.
17
23
40
2
ป.1
6
8
14
1
ป.2
8
10
18
1
ป.3
12
12
24
1
ป.4
4
11
15
1
ป.5
12
8
20
1
ป.6
10
10
20
1
รวมประถม
52
59
111
6
ม.1
8
7
15
1
ม.2
9
9
18
1
ม.3
12
3
15
1
รวมมัธยมต้น
29
19
48
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
98
101
199
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...