ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนเตชะไพบูลย์ 1 ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
7
13
1
อบ.3
5
4
9
1
รวม อบ.
11
11
22
2
ป.1
5
8
13
1
ป.2
13
6
19
1
ป.3
2
4
6
1
ป.4
7
5
12
1
ป.5
7
9
16
1
ป.6
4
4
8
1
รวมประถม
38
36
74
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
49
47
96
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...