ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านน้ำเป ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
3
9
12
1
อบ.3
10
2
12
1
รวม อบ.
13
11
24
2
ป.1
9
5
14
1
ป.2
9
3
12
1
ป.3
6
6
12
1
ป.4
7
4
11
1
ป.5
5
6
11
1
ป.6
4
9
13
1
รวมประถม
40
33
73
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
53
44
97
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...