ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโปร่งสำราญ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
12
5
17
1
อบ.3
9
4
13
1
รวม อบ.
21
9
30
2
ป.1
8
7
15
1
ป.2
6
8
14
1
ป.3
8
8
16
1
ป.4
8
0
8
1
ป.5
7
6
13
1
ป.6
5
8
13
1
รวมประถม
42
37
79
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
63
46
109
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...