ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านสามัคคีชัย ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
3
8
1
อบ.3
4
4
8
1
รวม อบ.
9
7
16
2
ป.1
8
6
14
1
ป.2
4
10
14
1
ป.3
11
7
18
1
ป.4
2
4
6
1
ป.5
7
4
11
1
ป.6
4
4
8
1
รวมประถม
36
35
71
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
45
42
87
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...