ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านนาชุมช้าง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
5
10
1
อบ.3
2
5
7
1
รวม อบ.
7
10
17
2
ป.1
3
7
10
1
ป.2
9
2
11
1
ป.3
5
1
6
1
ป.4
4
5
9
1
ป.5
1
3
4
1
ป.6
7
4
11
1
รวมประถม
29
22
51
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
36
32
68
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...