ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองคอน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
2
1
3
1
อบ.3
1
2
3
1
รวม อบ.
3
3
6
2
ป.1
6
1
7
1
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
2
1
3
1
ป.5
0
2
2
1
ป.6
2
1
3
1
รวมประถม
10
5
15
4
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
13
8
21
6
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...