ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอนุบาลนิคมเปงจาน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
7
14
1
อบ.3
9
6
15
1
รวม อบ.
16
13
29
2
ป.1
6
9
15
1
ป.2
13
8
21
1
ป.3
11
8
19
1
ป.4
11
10
21
1
ป.5
7
8
15
1
ป.6
8
8
16
1
รวมประถม
56
51
107
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
72
64
136
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...