ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านต้อน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
1
7
8
1
อบ.2
5
5
10
1
อบ.3
4
8
12
1
รวม อบ.
10
20
30
3
ป.1
9
11
20
1
ป.2
5
6
11
1
ป.3
8
4
12
1
ป.4
6
7
13
1
ป.5
11
5
16
1
ป.6
11
8
19
1
รวมประถม
50
41
91
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
60
61
121
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...