ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนนิคมเจริญชัย ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
4
7
11
1
อบ.3
13
3
16
1
รวม อบ.
17
10
27
2
ป.1
6
11
17
1
ป.2
0
11
11
1
ป.3
7
9
16
1
ป.4
4
9
13
1
ป.5
8
2
10
1
ป.6
1
6
7
1
รวมประถม
26
48
74
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
43
58
101
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...