ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนสุทธสิริโสภา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
5
14
1
อบ.3
13
6
19
1
รวม อบ.
22
11
33
2
ป.1
5
11
16
1
ป.2
10
7
17
1
ป.3
7
11
18
1
ป.4
8
5
13
1
ป.5
15
6
21
1
ป.6
7
6
13
1
รวมประถม
52
46
98
6
ม.1
7
4
11
1
ม.2
11
5
16
1
ม.3
8
0
8
1
รวมมัธยมต้น
26
9
35
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
100
66
166
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...