ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านนาทับไฮ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
3
9
1
อบ.3
3
1
4
1
รวม อบ.
9
4
13
2
ป.1
5
6
11
1
ป.2
3
4
7
1
ป.3
6
2
8
1
ป.4
2
4
6
1
ป.5
5
3
8
1
ป.6
6
5
11
1
รวมประถม
27
24
51
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
36
28
64
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...