ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนรุจีจินตกานนท์ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
10
2
12
1
อบ.3
9
17
26
1
รวม อบ.
19
19
38
2
ป.1
17
6
23
1
ป.2
14
10
24
1
ป.3
9
8
17
1
ป.4
15
12
27
1
ป.5
12
16
28
1
ป.6
15
8
23
1
รวมประถม
82
60
142
6
ม.1
11
7
18
1
ม.2
11
8
19
1
ม.3
13
6
19
1
รวมมัธยมต้น
35
21
56
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
136
100
236
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...