ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านพระบาทนาหงส์ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
14
23
37
2
อบ.3
18
20
38
2
รวม อบ.
32
43
75
4
ป.1
23
15
38
2
ป.2
24
31
55
2
ป.3
26
29
55
2
ป.4
24
21
45
2
ป.5
23
23
46
2
ป.6
24
26
50
2
รวมประถม
144
145
289
12
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
176
188
364
16
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...