ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านนาทับไฮ สาขา โนนภูทอง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
3
1
4
1
อบ.3
1
2
3
1
รวม อบ.
4
3
7
2
ป.1
0
1
1
1
ป.2
4
4
8
1
ป.3
0
4
4
1
ป.4
7
1
8
1
ป.5
2
2
4
1
ป.6
1
7
8
1
รวมประถม
14
19
33
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
18
22
40
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...