ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านนาสิงห์ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
3
8
11
1
อบ.3
5
7
12
1
รวม อบ.
8
15
23
2
ป.1
5
4
9
1
ป.2
4
6
10
1
ป.3
2
5
7
1
ป.4
6
3
9
1
ป.5
7
6
13
1
ป.6
8
4
12
1
รวมประถม
32
28
60
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
40
43
83
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...