ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
21
21
42
2
อบ.3
14
9
23
1
รวม อบ.
35
30
65
3
ป.1
19
20
39
2
ป.2
15
13
28
2
ป.3
22
12
34
2
ป.4
20
16
36
2
ป.5
16
10
26
1
ป.6
15
9
24
1
รวมประถม
107
80
187
10
ม.1
19
21
40
2
ม.2
13
12
25
2
ม.3
23
14
37
2
รวมมัธยมต้น
55
47
102
6
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
197
157
354
19
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...