ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนรสลินคัคณางค์ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
17
4
21
1
อบ.3
12
11
23
1
รวม อบ.
29
15
44
2
ป.1
15
21
36
1
ป.2
15
10
25
1
ป.3
11
8
19
1
ป.4
13
10
23
1
ป.5
11
15
26
1
ป.6
10
10
20
1
รวมประถม
75
74
149
6
ม.1
9
17
26
1
ม.2
13
11
24
1
ม.3
4
11
15
1
รวมมัธยมต้น
26
39
65
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
130
128
258
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...