ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนเพียงหลวง ๑๓ (ประชาบำรุง) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
13
16
29
1
อบ.3
13
14
27
1
รวม อบ.
26
30
56
2
ป.1
11
4
15
1
ป.2
18
9
27
1
ป.3
5
11
16
1
ป.4
9
14
23
1
ป.5
12
15
27
1
ป.6
15
13
28
1
รวมประถม
70
66
136
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
96
96
192
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...