ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองหลวง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
10
19
1
อบ.3
10
8
18
1
รวม อบ.
19
18
37
2
ป.1
10
6
16
1
ป.2
10
12
22
1
ป.3
10
12
22
1
ป.4
3
11
14
1
ป.5
13
10
23
1
ป.6
10
6
16
1
รวมประถม
56
57
113
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
75
75
150
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...