ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านแบง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
7
12
1
อบ.3
7
12
19
1
รวม อบ.
12
19
31
2
ป.1
21
20
41
1
ป.2
9
19
28
1
ป.3
12
20
32
1
ป.4
12
15
27
1
ป.5
12
11
23
1
ป.6
16
9
25
1
รวมประถม
82
94
176
6
ม.1
8
10
18
1
ม.2
14
8
22
1
ม.3
12
11
23
1
รวมมัธยมต้น
34
29
63
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
128
142
270
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...