ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
11
8
19
1
อบ.3
8
8
16
1
รวม อบ.
19
16
35
2
ป.1
12
14
26
1
ป.2
14
4
18
1
ป.3
9
14
23
1
ป.4
11
7
18
1
ป.5
3
15
18
1
ป.6
10
19
29
2
รวมประถม
59
73
132
7
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
78
89
167
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...