ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านกุดแคนโนนมันปลา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
4
11
1
อบ.3
4
13
17
1
รวม อบ.
11
17
28
2
ป.1
7
17
24
1
ป.2
12
5
17
1
ป.3
4
8
12
1
ป.4
11
10
21
1
ป.5
7
8
15
1
ป.6
5
9
14
1
รวมประถม
46
57
103
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
57
74
131
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...