ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
10
16
1
อบ.3
10
10
20
1
รวม อบ.
16
20
36
2
ป.1
16
7
23
1
ป.2
6
8
14
1
ป.3
18
7
25
2
ป.4
14
10
24
1
ป.5
5
8
13
1
ป.6
12
10
22
1
รวมประถม
71
50
121
7
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
87
70
157
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...