ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอนุบาลหนองควาย ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
7
12
19
1
อบ.2
38
29
67
3
อบ.3
38
36
74
3
รวม อบ.
83
77
160
7
ป.1
50
39
89
3
ป.2
39
48
87
3
ป.3
42
42
84
3
ป.4
44
32
76
3
ป.5
46
37
83
3
ป.6
42
39
81
3
รวมประถม
263
237
500
18
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
346
314
660
25
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...