ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองวัวชุม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
2
6
8
1
อบ.3
2
2
4
1
รวม อบ.
4
8
12
2
ป.1
5
4
9
1
ป.2
5
1
6
1
ป.3
5
3
8
1
ป.4
3
4
7
1
ป.5
7
4
11
1
ป.6
4
4
8
1
รวมประถม
29
20
49
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
33
28
61
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...