ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโพนทอง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
3
3
6
1
อบ.3
2
2
4
1
รวม อบ.
5
5
10
2
ป.1
0
5
5
1
ป.2
9
2
11
1
ป.3
1
1
2
1
ป.4
2
1
3
1
ป.5
6
6
12
1
ป.6
6
1
7
1
รวมประถม
24
16
40
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
29
21
50
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...