ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านนาฮำ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
12
21
33
1
อบ.3
19
12
31
1
รวม อบ.
31
33
64
2
ป.1
9
12
21
1
ป.2
20
12
32
2
ป.3
18
15
33
2
ป.4
13
22
35
2
ป.5
22
16
38
2
ป.6
11
18
29
2
รวมประถม
93
95
188
11
ม.1
18
21
39
2
ม.2
30
13
43
2
ม.3
10
12
22
1
รวมมัธยมต้น
58
46
104
5
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
182
174
356
18
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...